Brønøysunds registre   Enhetsregister
 
  Statistisk sentralbyrå's navnestatestikk   Ledum     Hansen